صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 29 آبان 1398        آخرين بروزرساني:1398/08/22
نویسنده:فرخي
تاریخ انتشار: دوشنبه 08 آبان 1396

فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) شماره  10- 96 

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستان های نقده ، پیرانشهر ، سلماس ، چایپاره و خرید  200 تن (دویست تن) لوله پلي‌اتيلن  تک لایه و یا چند لایه 100PE ايراني با موادنچرال سفيد بامستربچ ایرانی (مطابق استانداردملي ايران) با بازرسي سطح يك و فشار كاري 10 تا 25 بار از قطر 50 الي 400 میلیمتر  جهت استفاده در پروژه های آبرسانی روستاهاي استان ، به شرح جدول پیوستی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

موضوع فراخوان

رشته و گروه پیمانکاران

برآورد اولیه (ریال)

مدت پیمان (ماه)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

1

خرید  200 تن (دویست تن) لوله پلي‌اتيلن  تک لایه و یا چند لایه 100PE ايراني

-

14/400/000/000

3 ماه

720/000/000

2

لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع یونسلو ، آده و سایر روستاهای شهرستان نقده

رشته آب پایه 5

5/276/940/782

8  ماه

264/000/000

3

لوله گذاری و احداث ابنیه در روستای شین آباد ، پسوه و سایر روستاهای شهرستان پیرانشهر

رشته آب پایه 5

6/924/431/631

9  ماه

346/500/000

4

لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع سه روستایی و روستای زاویه جیک و سایر روستاهای شهرستان سلماس

رشته آب پایه 5

8/742/854/608

12 ماه

437/500/000

5

لوله گذاری و احداث ابنیه در روستای قره کندی و سایر روستاهای شهرستان چایپاره

رشته آب پایه 5

7/655/516/017

12 ماه

383/000/000

-          تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخ 96/08/06 می باشد.

-         زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز شنبه مورخ 96/08/06 تا روز دوشنبه مورخ 96/08/15

-         مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96/08/25

-     زمان بازگشایی پاکتها : به ترتیب ردیف 1 ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/08/27 ،  ردیفهای 2 و 3 ساعت 13 ، 14 روز دوشنبه مورخ 96/08/29 و ردیفهای 4 ، 5 ساعت 13 و 14 روز سه شنبه مورخ 96/08/30 در دفترمديرعامل

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس : اروميه خيابان شهيد بهشتي- نبش كوي اول- پلاك 158  تلفن  : 33451000-044

نشاني سايت اينترنتي شركت : www.abfar-wazar.ir  , نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات : http :// iets.mporg.ir

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 ، دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768-021

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.