صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 29 آبان 1398        آخرين بروزرساني:1398/08/22
نویسنده:فرخي
تاریخ انتشار: دوشنبه 20 آذر 1396

اصلاحیه در آگهی شماره 11-96

مناقصه شماره 9/96/19/730 به تاریخ 96/09/02 و 9/96/19/726 به تاریخ 96/09/02

با عنایت به برگزاری مناقصه خرید الکترو پمپ موضوع مناقصه 9/96/19/726 به تاریخ 96/09/02در سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت موارد به شرح ذیل اصلاح میگردد:

            1-در ردیف 14 مشخصات الکترو پمپها ، مشخصات الکترو پمپ 153/2 A  7صحیح می باشد.

            2-درردیف 18 مشخصات الکترو پمپها ، مشخصات الکترو پمپ 2/ 133 A  7صحیح می باشد.

            3-در ردیفهای 23،24،25،35 مشخصات الکتروپمپها ، مشخصات الکتروپمپ 303/2  A  9صحیح می باشد.

همچنین در مناقصه خرید لوله جدار چاه موضوع مناقصه شماره 9/96/19/730به تاریخ 96/09/02در سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت موارد به شرح ذیل تکمیل می گردد:

1-طول لوله ها 6 متر و ضخامت ورقهای آن 6 میلیمتر می باشد

2-مشخصات مشبک ها عبارتند از 14 ردیف ، هر متر 35 شیار، عرض هرشیار 2/5 میلیمتر ، طول شیار 18 سانتیمتر و کلیه شیار ها توسط دستگاه ایجاد گردد.

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.