صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 04 تیر 1398        آخرين بروزرساني:1398/03/22
نویسنده:وحید مینایی مهر
تاریخ انتشار: شنبه 31 شهریور 1397

با حضور مدیرعامل آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی صورت گرفت؛

برگزاری کمیته فنی استان درشهرستان ماکو

کمیته فنی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی با حضور رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، معاونین نظارت وبهره برداری ومهندسی وتوسعه وجمعی از کارشناسان ستادی در ماکو برگزارشد.

دراین جلسه درجهت پیشبرد اهداف وبرنامه های شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی برای آبرسانی وتامین آب شرب روستاها در شهرستان های ماکو، شوط وپلدشت  تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی دررابطه با این جلسه اظهار داشت: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان های ماکو، شوط وپلدشت و نداشتن منشا مناسب برای تامین آب آشامیدنی درروستاها که عمدتا از کیفیت پایینی برخوردارهستند، مقرر گردید برای استفاده از آبهای سطحی وآب سدها برای تامین آب شرب روستاها، مطالعات لازم انجام شود.

کاظم محمدی اقدم افزود: دراین راستا پیشنهاد تقسیم شهرستان ماکو به سه بلوک تامین آب از تصفیه خانه شهرماکو، غارآبی یاریم قیه ومطالعه جهت حفر چاه فلمن درروستای قره قویون به  تصویب رسید.

وی گفت: برای فائق آمدن به مشکلات تامین آب شرب درروستاهای شوط وپلدشت نیز مقرر گردید اجرای پروژه 106 روستایی قره قویون و34 روستایی نازک با شتاب بیشتری انجام گیرد.

 درحاشیه این جلسه، اعضای کمیته فنی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی از  مخازن درحال احداث روستای باغچه جوق، تصفیه خانه کیفی روستای کش ارخی، خط انتقال آب روستای خلج وپروژه آبرسانی نازک بازدید کردند.

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.