صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 04 تیر 1398        آخرين بروزرساني:1398/03/22
نویسنده:فرخي
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 شهریور 1397

فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي )

نوبت اول به شماره  20- 97 

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل:

1)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در روستاهای شهرستان میاندوآب

2)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در روستاهای شهرستان شاهین دژ

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-         تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخه 25/06/97 می باشد.

-         زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز یکشنبه مورخه 25/06/97 تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 31/06/97

-         مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 10/07/97

-         زمان بازگشایی پاکتها : به ترتیب از ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/07/97 در دفترمديرعامل

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس : اروميه خيابان شهيد بهشتي- نبش كوي اول- پلاك 158  تلفن  : 33451000-044

نشاني سايت اينترنتي شركت : www.abfar-wazar.ir  , نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات : http :// iets.mporg.ir

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 ، دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768-021

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.