صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 29 آبان 1398        آخرين بروزرساني:1398/08/22
نویسنده:فرخي
تاریخ انتشار: سه شنبه 16 خرداد 1396

آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي )

شماره  4 - 96  

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي

2- موضوع مناقصه: خريد 12 عدد مخزن پلی اتیلن PE100 با مواد مصرفی گرانول سنگین در احجام 10 ، 40 و 50  متر مکعبی جهت استفاده در پروژه هاي طرح آبرساني روستاهای شهرستان های ارومیه ، سلماس و شاهین دژ ؛ باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی  ذیل:


موضوع فراخوان

مخزن 10 متر مکعبی

مخزن 40 متر مکعبی

مخزن 50 متر مکعبی

برآورد اولیه  (ریال)

مدت پیمان (ماه)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

خريد 12 عدد مخزن پلی اتیلن  جهت استفاده در پروژه هاي طرح آبرساني روستاهای شهرستان های ارومیه ، سلماس و شاهین دژ  

1 عدد

6 عدد

5 عدد

پیشنهاد پیمانکار

1 ماه

5 درصد مبلغ پیشنهاد پیمانکار

 

 

 

 

 

 

* جهت مشاهده اسناد و مشخصات فنی به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی مراجعه فرمایید.

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت درمناقصه جهت دریافت اسناد (بصورت حضوري يا اينترنتي) با واريز مبلغ 700،000 ريال ، به حساب شماره 2175210020003 نزد بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام تمركزدرآمدهاي آب وفاضلاب روستايي و ارائه رسيد آن به شركت ، از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 96/03/16 تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/03/22 به امور پيمانها و يا به آدرس سايتهاي اينترنتي ذكرشده درذيل رجوع ونسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند درضمن برای خريداران محترمي كه اسناد مناقصه را ازسايت اينترنتي دريافت ميكنند ارائه فيش خريد اسناد در پاكت مناقصه الزامي ميباشد.

4- محل اعتبار : از محل اعتبارات عمراني

5- آخرين مهلت تحويل اسناد در پاکت لاک و مهر شده به دبيرخانه شركت تا آخروقت اداري روز شنبه مورخه 96/04/03

6- زمان و محل گشايش پيشنهادها : ساعت 14 بعد ازظهر روز یکشنبه  مورخ 96/04/04 دردفترمديرعامل

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني سايت اينترنتي شركت : www.abfar-wazar.ir

نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات کشور : http :// iets.mporg.ir

آدرس : اروميه خيابان شهيد بهشتي- نبش كوي اول- پلاك 158  تلفن  : 33451000    

 

جهت دريافت اسناد مناقصه اينجا كليك نماييد

                                                                                                                       

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.