صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 29 آبان 1398        آخرين بروزرساني:1398/08/22
نویسنده:فرخي
تاریخ انتشار: سه شنبه 20 تیر 1396

آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي )

نوبت اول به شماره  5 - 96  

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي

 2- موضوع مناقصه: خريد مولد برق اضطراری(دیزل ژنراتور) مورد نیاز در پروژه های اجرایی مجتمع باغچه میشه شاهین دژ ، مجتمع یونسلو نقده ، مجتمع بورالان ماکو ، روستای عزت آباد خوی ، روستای آغ زیارت سلماس، مجتمع فیروزیان(بردوک) ارومیه و مجتمع قره قویون شوط ؛ باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی  ذیل:

موضوع فراخوان

60

KVA 

100 KVA 

130 KVA 

200 KVA 

برآورد اولیه  (ریال)

مدت پیمان (ماه)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

خريد مولد برق اضطراری(دیزل ژنراتور) مورد نیاز در پروژه های مجتمع باغچه میشه شاهین دژ ، مجتمع یونسلو نقده ، مجتمع بورالان ماکو ، روستای عزت آباد خوی ، روستای آغ زیارت سلماس، مجتمع فیروزیان(بردوک) ارومیه ، مجتمع قره قویون شوط  

1 عدد

5 عدد

1 عدد

3 عدد

پیشنهاد پیمانکار 

1 ماه

    5 درصد مبلغ پیشنهاد پیمانکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت درمناقصه جهت دریافت اسناد (بصورت حضوري يا اينترنتي) با واريز مبلغ 700،000 ريال ، به حساب شماره 2175210020003 نزد بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام تمركزدرآمدهاي آب وفاضلاب روستايي و ارائه رسيد آن به شركت ، از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 96/04/19 به اداره قراردادها و يا به آدرس سايتهاي اينترنتي ذكرشده درذيل رجوع ونسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند درضمن برای خريداران محترمي كه اسناد مناقصه را ازسايت اينترنتي دريافت ميكنند ارائه فيش خريد اسناد در پاكت مناقصه الزامي ميباشد.

4- محل اعتبار : از محل اعتبارات عمراني

5- آخرين مهلت تحويل اسناد در پاکت لاک و مهر شده به دبيرخانه شركت تا آخروقت اداري روز سه شنبه مورخه 96/05/03

6- زمان و محل گشايش پيشنهادها : ساعت 14 بعد ازظهر روز چهارشنبه  مورخ 96/05/04 دردفترمديرعامل

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني سايت اينترنتي شركت : www.abfar-wazar.ir 

نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات کشور : http :// iets.mporg.ir

آدرس : اروميه خيابان شهيد بهشتي- نبش كوي اول- پلاك 158  تلفن  : 33451000

 

جهت دريافت اسناد مناقصه اينجا كليك نماييد

 

موضوع فراخوان

60

KVA

100 KVA

130 KVA

200 KVA

برآورد اولیه  (ریال)

مدت پیمان (ماه)

مبلغ تضمین شرکت در م

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.