صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 24 تیر 1399        آخرين بروزرساني:1398/12/04
نویسنده:مدیر سایت
تاریخ انتشار: پنجشنبه 01 اسفند 1398

فراخوان مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) به شماره  27- 98 

 

شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل:

- تامین خودرو استیجاری با راننده

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-         تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخه 01/12/98 می باشد.

-         زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز پنجشنبه مورخه 01/12/98 تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 04/12/98

-         مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 14/12/98

-         زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 15/12/98 در دفترمديرعامل

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس : اروميه خيابان شهيد بهشتي- نبش كوي اول- پلاك 158  تلفن  : 33451000-044

نشاني سايت اينترنتي شركت : www.abfar-wazar.ir  , نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات : http :// iets.mporg.ir

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

 

                                       اداره حقوقی و قراردادها       

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.