صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : یکشنبه 30 تیر 1398        آخرين بروزرساني:1398/04/17
پنجشنبه 13 تیر 1398
موضوع مناقصه : انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه و تاسیسات طرح های آب و فاضلاب روستاهای شهرستان های ماکو، شوط، پلدشت، چالدران،خوی،سلماس، چایپاره، نقده، اشنویه، پیرانشهر، مهاباد، سردشت، میاندوآب، بوکان، تکاب و شاهیندژ 3-98   به اطلاع مشاور محترم می رساند باستناد آیین نامه تضمین معاملات دولتی ...
پنجشنبه 13 تیر 1398
موضوع مناقصه : انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه و تاسیسات طرح های آب و فاضلاب روستاهای شهرستان های ماکو، شوط، پلدشت، چالدران،خوی،سلماس، چایپاره، نقده، اشنویه، پیرانشهر، مهاباد، سردشت، میاندوآب، بوکان، تکاب و شاهیندژ 3-98   به اطلاع مشاور محترم می رساند باستناد آیین نامه تضمین معاملات دولتی ...
چهار شنبه 22 خرداد 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  9- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      خريد 78 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد استفاده در پروژه های آبرسانی روستاهاي استان (حو...
چهار شنبه 22 خرداد 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  9- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      خريد 78 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد استفاده در پروژه های آبرسانی روستاهاي استان (حو...
چهار شنبه 22 خرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  8- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      تجدید اجرای کارهای تکمیلی ساختمان ستادی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی 2) ...
چهار شنبه 22 خرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  8- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      تجدید اجرای کارهای تکمیلی ساختمان ستادی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی 2) ...
شنبه 04 خرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  7- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)    خرید 150 تن لوله پلي‌اتيلن تک یا چند لایه PE100 ايراني با مواد نچرال سفيد بامستربچ ایرانی با باز...
شنبه 04 خرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  7- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)    خرید 150 تن لوله پلي‌اتيلن تک یا چند لایه PE100 ايراني با مواد نچرال سفيد بامستربچ ایرانی با باز...
شنبه 04 خرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  6- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      اجرای کارهای تکمیلی ساختمان ستادی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی 2)  ...
شنبه 04 خرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  6- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      اجرای کارهای تکمیلی ساختمان ستادی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی 2)  ...
یکشنبه 29 اردبیهشت 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  5- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      حفر چاه مخزنی (فلمن) در مجتمع 165 روستایی (قشلاق حاجی شهاب) شهرستان بوکان 2)  ...
یکشنبه 29 اردبیهشت 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  5- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      حفر چاه مخزنی (فلمن) در مجتمع 165 روستایی (قشلاق حاجی شهاب) شهرستان بوکان 2)  ...
دوشنبه 23 اردبیهشت 1398
فراخوان مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) به شماره  4- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      تجدید خرید 2 باب مخزن 500 متر مکعبی فلزی زمینی (کامپوزیت) در مجتمع نازک شهرستان پلدشت 2...
دوشنبه 23 اردبیهشت 1398
فراخوان مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) به شماره  4- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      تجدید خرید 2 باب مخزن 500 متر مکعبی فلزی زمینی (کامپوزیت) در مجتمع نازک شهرستان پلدشت 2...
دوشنبه 23 اردبیهشت 1398
فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره به روش QCBS به شماره  3- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت کارگاهی و عالیه) به شرح ذیل: 1)      انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه و تاسیسات طرح های...
دوشنبه 23 اردبیهشت 1398
فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره به روش QCBS به شماره  3- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت کارگاهی و عالیه) به شرح ذیل: 1)      انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه و تاسیسات طرح های...
شنبه 07 اردبیهشت 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  2- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: -         واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی در قالب حجمی شرکت آب و فاضلاب روستا...
شنبه 07 اردبیهشت 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  2- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: -         واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی در قالب حجمی شرکت آب و فاضلاب روستا...
یکشنبه 25 فروردین 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  1- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      خرید 2 باب مخزن 500 متر مکعبی فلزی زمینی (کامپوزیت) در مجتمع نازک شهرستان پلدشت...
یکشنبه 25 فروردین 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  1- 98    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      خرید 2 باب مخزن 500 متر مکعبی فلزی زمینی (کامپوزیت) در مجتمع نازک شهرستان پلدشت...
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>
صفحه 1 از 23
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.