صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/12/04
پنجشنبه 01 اسفند 1398
فراخوان مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) به شماره  27- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: - تامین خودرو استیجاری با راننده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از ...
پنجشنبه 01 اسفند 1398
فراخوان مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) به شماره  27- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: - تامین خودرو استیجاری با راننده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از ...
پنجشنبه 19 دی 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  26- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای ملالر ، قازانسر ، کهنه ملالر و لگز از مجتمع 165 روس...
پنجشنبه 19 دی 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  26- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)      لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای ملالر ، قازانسر ، کهنه ملالر و لگز از مجتمع 165 روس...
چهار شنبه 13 آذر 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  24- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)  لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع 165 روستایی در محدوده محل چاه فلمن شهرستان بوکان 2)  لوله گذاری و احداث ...
چهار شنبه 13 آذر 1398
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  24- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)  لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع 165 روستایی در محدوده محل چاه فلمن شهرستان بوکان 2)  لوله گذاری و احداث ...
چهار شنبه 13 آذر 1398
شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)  لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع آبرسانی نازک علیا شهرستان پلدشت 2)  لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای کردلر و برسپی شهرستان ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزا...
چهار شنبه 13 آذر 1398
شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)  لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع آبرسانی نازک علیا شهرستان پلدشت 2)  لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای کردلر و برسپی شهرستان ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزا...
چهار شنبه 22 آبان 1398
شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل 1)  خرید 230 تن لوله پلي‌اتيلن تک یا چند لایه با گرید PE100 و درجه بهداشتی آشامیدنی و مواد نچرال با مستربچ ایرانی با بازرسي سطح يك و فشار كاري 10 تا 25 بار  با قطر 50 تا 400 میلیمتر برا...
چهار شنبه 22 آبان 1398
شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل 1)  خرید 230 تن لوله پلي‌اتيلن تک یا چند لایه با گرید PE100 و درجه بهداشتی آشامیدنی و مواد نچرال با مستربچ ایرانی با بازرسي سطح يك و فشار كاري 10 تا 25 بار  با قطر 50 تا 400 میلیمتر برا...
پنجشنبه 09 آبان 1398
  فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  20- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)     خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستانهای ماکو ، ...
پنجشنبه 09 آبان 1398
  فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  20- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)     خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستانهای ماکو ، ...
شنبه 13 مهر 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  18- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)     خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستانهای ماکو ، شوط ، پل...
شنبه 13 مهر 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  18- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)     خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستانهای ماکو ، شوط ، پل...
چهار شنبه 10 مهر 1398
اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  17- 98  لوله گذاری و احداث ابنیه در روستای نازلو و سایر روستاهای شهرستان ارومیه   به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه های مذکور می رساند محل تامین اعتبار پروژه مذکور از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 98  ...
چهار شنبه 10 مهر 1398
اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  17- 98  لوله گذاری و احداث ابنیه در روستای نازلو و سایر روستاهای شهرستان ارومیه   به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه های مذکور می رساند محل تامین اعتبار پروژه مذکور از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 98  ...
سه شنبه 26 شهریور 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  16- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب ، تاسيسات الكتريكي و مك...
سه شنبه 26 شهریور 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  16- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب ، تاسيسات الكتريكي و مك...
سه شنبه 26 شهریور 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  15- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستانهای ماک...
سه شنبه 26 شهریور 1398
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  15- 98    شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستانهای ماک...
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>
صفحه 1 از 25
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.