صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 25 مهر 1397        آخرين بروزرساني:1397/07/19
سه شنبه 08 تیر 1389
  شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی ومناقصه واگذار نمايد   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  4 – 89 (نوبت دوم)  شركت آب وف...
سه شنبه 08 تیر 1389
  شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی ومناقصه واگذار نمايد   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  4 – 89 (نوبت دوم)  شركت آب وف...
یکشنبه 06 تیر 1389
  شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را برابر مجوز شماره 3...
یکشنبه 06 تیر 1389
  شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را برابر مجوز شماره 3...
پنجشنبه 26 فروردین 1389
  شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را برابر مجوز شماره 3...
پنجشنبه 26 فروردین 1389
  شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد نه دستگاه از خودروهاي قابل شماره‌گذاري خود را برابر مجوز شماره 3...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.