صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 21 آذر 1397        آخرين بروزرساني:1397/09/10
پنجشنبه 01 اردبیهشت 1390
  آگهي مناقصه عمومي شماره 2-90 تک مرحله اي   آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره  2-90   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 200 تن ( دويست تن ) لوله پلي‌اتيلن 80  PE از سایز 63 &nbs...
پنجشنبه 01 اردبیهشت 1390
  آگهي مناقصه عمومي شماره 2-90 تک مرحله اي   آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره  2-90   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 200 تن ( دويست تن ) لوله پلي‌اتيلن 80  PE از سایز 63 &nbs...
پنجشنبه 25 فروردین 1390
  آگهي فراخوان شماره 1-90 نوبت اول   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  1 – 90 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران وپيمانكاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طري...
پنجشنبه 25 فروردین 1390
  آگهي فراخوان شماره 1-90 نوبت اول   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  1 – 90 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران وپيمانكاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طري...
سه شنبه 17 اسفند 1389
  مزايده فروش خودروهاي سبک   «  آگهي مزايده عمومي  »   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد پنج دستگاه از خودروهاي سبك خود را برابر مجوز شماره 1702/19106012 مورخه 10/12/89 كميسيون ماده 2 استان از طريق مزايده عمومي به فروش برساند مت...
سه شنبه 17 اسفند 1389
  مزايده فروش خودروهاي سبک   «  آگهي مزايده عمومي  »   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد تعداد پنج دستگاه از خودروهاي سبك خود را برابر مجوز شماره 1702/19106012 مورخه 10/12/89 كميسيون ماده 2 استان از طريق مزايده عمومي به فروش برساند مت...
شنبه 23 بهمن 1389
  آگهي فراخوان 14-89 نوبت دوم   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  14 – 89 (نوبت دوم) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی و...
شنبه 23 بهمن 1389
  آگهي فراخوان 14-89 نوبت دوم   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  14 – 89 (نوبت دوم) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی و...
سه شنبه 19 بهمن 1389
  آگهي فراخوان 13-89   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  13 – 89 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی وفني ومالي...
سه شنبه 19 بهمن 1389
  آگهي فراخوان 13-89   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  13 – 89 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی وفني ومالي...
دوشنبه 22 آذر 1389
  آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  12 – 89 (نوبت دوم)   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  12 – 89 (نوبت دوم) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را ...
دوشنبه 22 آذر 1389
  آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  12 – 89 (نوبت دوم)   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  12 – 89 (نوبت دوم) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را ...
یکشنبه 21 آذر 1389
  آگهي فراخوان پيمانكار شماره 11-89 (نوبت اول)   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  11 – 89 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طر...
یکشنبه 21 آذر 1389
  آگهي فراخوان پيمانكار شماره 11-89 (نوبت اول)   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  11 – 89 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  مشاوران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طر...
شنبه 30 مرداد 1389
  شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی ومناقصه واگذار نمايد   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  7 – 89 (نوبت اول  ( &nbs...
شنبه 30 مرداد 1389
  شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی ومناقصه واگذار نمايد   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  7 – 89 (نوبت اول  ( &nbs...
یکشنبه 20 تیر 1389
    آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول شماره  5-89   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 500 تن ( پانصد ) تن لوله پلي‌اتيلن PE100 از قطر 63 الي 355 و با فشار كاري 10 تا 25 بار و با مواد خودرن...
یکشنبه 20 تیر 1389
    آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول شماره  5-89   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 500 تن ( پانصد ) تن لوله پلي‌اتيلن PE100 از قطر 63 الي 355 و با فشار كاري 10 تا 25 بار و با مواد خودرن...
سه شنبه 08 تیر 1389
  شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی ومناقصه واگذار نمايد   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  4 – 89 (نوبت دوم)  شركت آب وف...
سه شنبه 08 تیر 1389
  شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات و شرايط كلي زير از طريق ارزیابی کیفی ومناقصه واگذار نمايد   آگهي فراخوان پيمانكار  -  شماره  4 – 89 (نوبت دوم)  شركت آب وف...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.