صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 04 تیر 1398        آخرين بروزرساني:1398/03/22
پنجشنبه 12 خرداد 1390
  اگهي مناقصه شركتهاي خدماتي   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد امورات خدماتي و پشتيباني ( آبدارچي – سرايدار و نظافتچي – امور مشتركين ) را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا شركتهاي واجد شرايط خدماتي مي‌توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز...
پنجشنبه 12 خرداد 1390
  اگهي مناقصه شركتهاي خدماتي   شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد امورات خدماتي و پشتيباني ( آبدارچي – سرايدار و نظافتچي – امور مشتركين ) را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا شركتهاي واجد شرايط خدماتي مي‌توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز...
یکشنبه 08 خرداد 1390
  آگهي مناقصه عمومي(يك مرحله‌اي) شماره9-90 پ                                                                     &nb...
یکشنبه 08 خرداد 1390
  آگهي مناقصه عمومي(يك مرحله‌اي) شماره9-90 پ                                                                     &nb...
یکشنبه 08 خرداد 1390
  آگهي مناقصه عمومي  (يك مرحله‌اي) شماره8-90 پ                       1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 200 تن ( د...
یکشنبه 08 خرداد 1390
  آگهي مناقصه عمومي  (يك مرحله‌اي) شماره8-90 پ                       1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 200 تن ( د...
یکشنبه 08 خرداد 1390
  آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي) شماره7-90 پ                                          &nb...
یکشنبه 08 خرداد 1390
  آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي) شماره7-90 پ                                          &nb...
دوشنبه 02 خرداد 1390
  تجديد مناقصه عمومي 6-90 پ   آگهي مناقصه عمومي  ( تجدید مناقصه )                                    &nbs...
دوشنبه 02 خرداد 1390
  تجديد مناقصه عمومي 6-90 پ   آگهي مناقصه عمومي  ( تجدید مناقصه )                                    &nbs...
یکشنبه 25 اردبیهشت 1390
   آگهي تمديد پيشنهاد مناقصه   آگهي تمديد پيشنهاد مناقصه   بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كه مهلت ارائه پيشنهاد شركت در مناقصه 3-90 منتشره در روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخهاي 3/2/90 و 11/2/90 و مناقصه 4-90 منتشره در روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخهاي 3/2/90 و 11/2/90 ، تا...
یکشنبه 25 اردبیهشت 1390
   آگهي تمديد پيشنهاد مناقصه   آگهي تمديد پيشنهاد مناقصه   بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كه مهلت ارائه پيشنهاد شركت در مناقصه 3-90 منتشره در روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخهاي 3/2/90 و 11/2/90 و مناقصه 4-90 منتشره در روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخهاي 3/2/90 و 11/2/90 ، تا...
شنبه 24 اردبیهشت 1390
  آگهي مناقصه عمومي ( تجدید مناقصه )  ( يك مرحله‌اي ) شماره  5-90 پ   (نوبت اول )   آگهي مناقصه عمومي ( تجدید مناقصه )  ( يك مرحله‌اي ) شماره  5-90 پ   (نوبت اول )   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان...
شنبه 24 اردبیهشت 1390
  آگهي مناقصه عمومي ( تجدید مناقصه )  ( يك مرحله‌اي ) شماره  5-90 پ   (نوبت اول )   آگهي مناقصه عمومي ( تجدید مناقصه )  ( يك مرحله‌اي ) شماره  5-90 پ   (نوبت اول )   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان...
پنجشنبه 08 اردبیهشت 1390
  آگهي مناقصع عمومي خريد 44 تن كلر   آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره  1-90   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 44 تن ( چهل و چهارتن ) پرکلرین ایرانی با خلوص 70- 65  درصد در بسته بند...
پنجشنبه 08 اردبیهشت 1390
  آگهي مناقصع عمومي خريد 44 تن كلر   آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره  1-90   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 44 تن ( چهل و چهارتن ) پرکلرین ایرانی با خلوص 70- 65  درصد در بسته بند...
سه شنبه 06 اردبیهشت 1390
  مناقصه تک مرحله اي شماره 2-90 نوبت دوم   آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره  2-90                                ...
سه شنبه 06 اردبیهشت 1390
  مناقصه تک مرحله اي شماره 2-90 نوبت دوم   آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره  2-90                                ...
سه شنبه 06 اردبیهشت 1390
  اصلاحيه مناقصه شماره 2-90   آگهي اصلاحيه   در آگهي مناقصه عمومي شماره 2-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان‌غربي منتشره در روز شنبه مورخ 3/2/90 در روزنامه جمهوري اسلامي خريد دويست تن لوله پلي‌اتيلن، تاريخ تحويل اسناد مناقصه از 11/2/90 به 6/2/90 و تاريخ خاتمه ...
سه شنبه 06 اردبیهشت 1390
  اصلاحيه مناقصه شماره 2-90   آگهي اصلاحيه   در آگهي مناقصه عمومي شماره 2-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان‌غربي منتشره در روز شنبه مورخ 3/2/90 در روزنامه جمهوري اسلامي خريد دويست تن لوله پلي‌اتيلن، تاريخ تحويل اسناد مناقصه از 11/2/90 به 6/2/90 و تاريخ خاتمه ...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.