صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 04 تیر 1398        آخرين بروزرساني:1398/03/22
دوشنبه 06 اسفند 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  40- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)    خرید 44.2 تن لوله پلي‌اتيلن تک لایه یا چند لایه PE100 ايراني با مواد نچرال سفيد بامستربچ ایرانی...
دوشنبه 06 اسفند 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  40- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)    خرید 44.2 تن لوله پلي‌اتيلن تک لایه یا چند لایه PE100 ايراني با مواد نچرال سفيد بامستربچ ایرانی...
دوشنبه 06 اسفند 1397
فراخوان خدمات مشاوره به شماره  39- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت کارگاهی و عالیه) به شرح ذیل: 1)      انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه و تاسیسات طرح های آب و فاضلاب در روستاهای شهرست...
دوشنبه 06 اسفند 1397
فراخوان خدمات مشاوره به شماره  39- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت کارگاهی و عالیه) به شرح ذیل: 1)      انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه و تاسیسات طرح های آب و فاضلاب در روستاهای شهرست...
شنبه 06 بهمن 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  37- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       احداث مخزن 1000 متر مکعبی در مجتمع نازک شهرستان پلدشت 2)    &...
شنبه 06 بهمن 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  37- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       احداث مخزن 1000 متر مکعبی در مجتمع نازک شهرستان پلدشت 2)    &...
سه شنبه 02 بهمن 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  36- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع صالح آباد شهرستان ارومیه 2)   &n...
سه شنبه 02 بهمن 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  36- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع صالح آباد شهرستان ارومیه 2)   &n...
سه شنبه 11 دی 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  34- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       تجدید لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع شمس حاجیان شهرستان ارومیه 2)  &...
سه شنبه 11 دی 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  34- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       تجدید لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع شمس حاجیان شهرستان ارومیه 2)  &...
شنبه 10 آذر 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  31- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع شمس حاجیان شهرستان ارومیه 2)   &...
شنبه 10 آذر 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  31- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع شمس حاجیان شهرستان ارومیه 2)   &...
شنبه 10 آذر 1397
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  30- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       تجدید خرید 82 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد استفاده در پروژه های آبرسانی روستا...
شنبه 10 آذر 1397
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  30- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       تجدید خرید 82 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد استفاده در پروژه های آبرسانی روستا...
شنبه 03 آذر 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  29- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)    خرید 150 تن لوله پلي‌اتيلن تک لایه یا چند لایه PE100 ايراني با مواد نچرال سفيد بامستربچ ایرانی ...
شنبه 03 آذر 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  29- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)    خرید 150 تن لوله پلي‌اتيلن تک لایه یا چند لایه PE100 ايراني با مواد نچرال سفيد بامستربچ ایرانی ...
شنبه 03 آذر 1397
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  28- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       تجدید عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب ، تاسيسات الكتريكي و مكانيك...
شنبه 03 آذر 1397
فراخوان تجدید مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  28- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: 1)       تجدید عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب ، تاسيسات الكتريكي و مكانيك...
یکشنبه 27 آبان 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  27- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: -         خرید 500 متر لوله چدن داکتیل با قطر 500 میلیمتر و با فشار اسمی 16 بار ج...
یکشنبه 27 آبان 1397
فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  27- 97    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل: -         خرید 500 متر لوله چدن داکتیل با قطر 500 میلیمتر و با فشار اسمی 16 بار ج...
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>
صفحه 2 از 23
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.