صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 29 آبان 1398        آخرين بروزرساني:1398/08/22
چهار شنبه 10 دی 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  14-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله، دستگاههای کلرزنی، شیرآلات و پمپهای مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ار...
چهار شنبه 10 دی 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  14-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله، دستگاههای کلرزنی، شیرآلات و پمپهای مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ار...
یکشنبه 23 آذر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  13-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای سردشت، ماکو، شوطو پلدشت و شاهین دژ و نیرو رسانی و احداث پست ب...
یکشنبه 23 آذر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  13-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای سردشت، ماکو، شوطو پلدشت و شاهین دژ و نیرو رسانی و احداث پست ب...
شنبه 08 آذر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول شماره  12-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 250 تن (دویست و پنجاه تن ) لوله پلي‌اتيلن PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران) ، تك لايه ياچندلايه...
شنبه 08 آذر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول شماره  12-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 250 تن (دویست و پنجاه تن ) لوله پلي‌اتيلن PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران) ، تك لايه ياچندلايه...
یکشنبه 25 آبان 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  11-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های نیرو رسانی و احداث پست برق جهت تامین برق ایستگاههای پمپاژ آب روستاهای گلینان، حاجعلی کند و ابراهیمه شهرستان م...
یکشنبه 25 آبان 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  11-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های نیرو رسانی و احداث پست برق جهت تامین برق ایستگاههای پمپاژ آب روستاهای گلینان، حاجعلی کند و ابراهیمه شهرستان م...
پنجشنبه 15 آبان 1393
آگهی فراخوان پیمانکار   شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات  تصفیه خانه آب شهرک ارس وتامین و انتقال آب از تاسيسات پمپاژ خزانگاه از توابع شهرستان پلدشت را به شرح جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی ...
پنجشنبه 15 آبان 1393
آگهی فراخوان پیمانکار   شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات  تصفیه خانه آب شهرک ارس وتامین و انتقال آب از تاسيسات پمپاژ خزانگاه از توابع شهرستان پلدشت را به شرح جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی ...
شنبه 05 مهر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  10-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای اشنویه، و سلماس و نیرو رسانی و احداث پست برق در روستاهای علی ...
شنبه 05 مهر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  10-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای اشنویه، و سلماس و نیرو رسانی و احداث پست برق در روستاهای علی ...
شنبه 29 شهریور 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول شماره  9-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 120 تن (یکصدو بیست تن ) لوله پلي‌اتيلن PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران) ، تك لايه ياچندلايه (با...
شنبه 29 شهریور 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول شماره  9-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 120 تن (یکصدو بیست تن ) لوله پلي‌اتيلن PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران) ، تك لايه ياچندلايه (با...
سه شنبه 04 شهریور 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  8-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) در روستاهای شهرستانهای خوی، چایپاره و مهاباد و حفر چاه عمیق به روش روتاری &...
سه شنبه 04 شهریور 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  8-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) در روستاهای شهرستانهای خوی، چایپاره و مهاباد و حفر چاه عمیق به روش روتاری &...
چهار شنبه 22 مرداد 1393
آگهی فراخوان پیمانکار  شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی ،آزمایشگاه آب و نگهداری سامانه های کلرزنی روستاهای تابعه شهرستانهای ارومیه ، مهاباد و تکاب را به تفکیک جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی وحقوقی واجد شرایط دررشته های موضوع ای...
چهار شنبه 22 مرداد 1393
آگهی فراخوان پیمانکار  شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی ،آزمایشگاه آب و نگهداری سامانه های کلرزنی روستاهای تابعه شهرستانهای ارومیه ، مهاباد و تکاب را به تفکیک جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی وحقوقی واجد شرایط دررشته های موضوع ای...
دوشنبه 30 تیر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  7-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) در روستاهای شهرستانهای مهاباد و ارومیه و تجدید مناقصه حفاری یک حلقه...
دوشنبه 30 تیر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  7-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) در روستاهای شهرستانهای مهاباد و ارومیه و تجدید مناقصه حفاری یک حلقه...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.