صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 29 آبان 1398        آخرين بروزرساني:1398/08/22
سه شنبه 17 تیر 1393
آگهي فراخوان پيمانكار شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی ،آزمایشگاه آب و نگهداری سامانه های کلرزنی روستاهای تابعه شهرستانهای ارومیه ،میاندوآب وبوکان را به تفکیک جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی وحقوقی واجد شرایط دررشته های موضوع این فرا...
سه شنبه 17 تیر 1393
آگهي فراخوان پيمانكار شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی ،آزمایشگاه آب و نگهداری سامانه های کلرزنی روستاهای تابعه شهرستانهای ارومیه ،میاندوآب وبوکان را به تفکیک جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی وحقوقی واجد شرایط دررشته های موضوع این فرا...
شنبه 07 تیر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  6-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: حفر یک حلقه چاه عميق درسازند آهکی بطريقه روتاري – ضربه ای جهت تامين آب شرب روستاهاي مجتمع قره قویون شهرستان شوط 3- مهل...
شنبه 07 تیر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  6-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: حفر یک حلقه چاه عميق درسازند آهکی بطريقه روتاري – ضربه ای جهت تامين آب شرب روستاهاي مجتمع قره قویون شهرستان شوط 3- مهل...
یکشنبه 01 تیر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول  شماره  5-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 100 تن (یکصد تن ) لوله پلي‌اتيلن PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران) ، تك لايه ياچندلايه (بابازرسي سطح يك) با فشار كاري 1...
یکشنبه 01 تیر 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول  شماره  5-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 100 تن (یکصد تن ) لوله پلي‌اتيلن PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران) ، تك لايه ياچندلايه (بابازرسي سطح يك) با فشار كاري 1...
پنجشنبه 25 اردبیهشت 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  4-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های نیرو رسانی و احداث پست برق در روستاهای ترکاشه، قشلاق، قرمیش، اورته کند ، گاینجه  شهرستان بوکان با...
پنجشنبه 25 اردبیهشت 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  4-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های نیرو رسانی و احداث پست برق در روستاهای ترکاشه، قشلاق، قرمیش، اورته کند ، گاینجه  شهرستان بوکان با...
چهار شنبه 17 اردبیهشت 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  3-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت از طریق ...
چهار شنبه 17 اردبیهشت 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  3-93   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت از طریق ...
سه شنبه 09 اردبیهشت 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت دوم  شماره  2-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 100 تن (یکصد تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ...
سه شنبه 09 اردبیهشت 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت دوم  شماره  2-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 100 تن (یکصد تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ...
یکشنبه 31 فروردین 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول  شماره  1-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 100 تن (یکصد تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ...
یکشنبه 31 فروردین 1393
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي)نوبت اول  شماره  1-93 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 100 تن (یکصد تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ...
سه شنبه 19 فروردین 1393
آگهی فراخوان پیمانکار   شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی وآزمایشگاه آب روستاهای تابعه شهرستانهای خوی،چایپاره ،پلدشت،شوط،ماکو ، پیرانشهر، شاهین دژ ، نقده ، اشنویه ، سردشت و سلماس را به تفکیک جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی وحقوق...
سه شنبه 19 فروردین 1393
آگهی فراخوان پیمانکار   شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی وآزمایشگاه آب روستاهای تابعه شهرستانهای خوی،چایپاره ،پلدشت،شوط،ماکو ، پیرانشهر، شاهین دژ ، نقده ، اشنویه ، سردشت و سلماس را به تفکیک جدول ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید. افرادحقیقی وحقوق...
پنجشنبه 15 اسفند 1392
آگهی فراخوان پیمانکار   شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی وآزمایشگاه آب روستاهای تابعه شهرستانهای(خوی،چایپاره)به مرکزیت شهرستان خوی،شهرستانهای(پلدشت،شوط،ماکو)به مرکزیت شهرستان ماکو،شهرستانهای پیرانشهروشاهین دژ(هرکدام بصورت مجزا)به پیمانکاران واجدشرایط و...
پنجشنبه 15 اسفند 1392
آگهی فراخوان پیمانکار   شرکت آب وفاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی درنظردارد عملیات کنترل کیفی وآزمایشگاه آب روستاهای تابعه شهرستانهای(خوی،چایپاره)به مرکزیت شهرستان خوی،شهرستانهای(پلدشت،شوط،ماکو)به مرکزیت شهرستان ماکو،شهرستانهای پیرانشهروشاهین دژ(هرکدام بصورت مجزا)به پیمانکاران واجدشرایط و...
چهار شنبه 13 آذر 1392
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  14-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت ا...
چهار شنبه 13 آذر 1392
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  14-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت ا...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.