صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 24 تیر 1399        آخرين بروزرساني:1398/12/04
سه شنبه 01 دی 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  14-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، اشنویه ، پیرانشهر و تکاب و نیرورسانی به تاسیسات آبرس...
سه شنبه 01 دی 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  14-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، اشنویه ، پیرانشهر و تکاب و نیرورسانی به تاسیسات آبرس...
یکشنبه 22 آذر 1394
تغییر در زمان برگزاری مناقصه آگهی 12-94 مربوط به مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی   قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE100 ، باستحضار می رساند زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت بعلت موارد پیش آمده از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 23/09/94 به ساع...
یکشنبه 22 آذر 1394
تغییر در زمان برگزاری مناقصه آگهی 12-94 مربوط به مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی   قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE100 ، باستحضار می رساند زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت بعلت موارد پیش آمده از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 23/09/94 به ساع...
یکشنبه 22 آذر 1394
به :شركت / پيمانكارمحلي.....................................                                        &nbs...
یکشنبه 22 آذر 1394
به :شركت / پيمانكارمحلي.....................................                                        &nbs...
چهار شنبه 04 آذر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  12-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز...
چهار شنبه 04 آذر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  12-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز...
یکشنبه 10 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  11-94   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه حفاری پنج حلقه چاه عمیق در روستاهای جنوب استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکا...
یکشنبه 10 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  11-94   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه حفاری پنج حلقه چاه عمیق در روستاهای جنوب استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکا...
شنبه 09 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  10-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای  استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار ب...
شنبه 09 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  10-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای  استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار ب...
شنبه 25 مهر 1394
اصلاحیه در آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) بشماره 9-94 بدینوسیله باستحضار شرکت کنندگان در مناقصه عمومی بشماره 9-94 ، پروژه كنترل كيفي ونظارت فني درطول مراحل ساخت انواع لوله(فولادي – چدني – پلي اتيلن – پلي پروپيلن – پي وي سي – فايبرگلاس – آزبست سيماني وبتني) ، ان...
شنبه 25 مهر 1394
اصلاحیه در آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) بشماره 9-94 بدینوسیله باستحضار شرکت کنندگان در مناقصه عمومی بشماره 9-94 ، پروژه كنترل كيفي ونظارت فني درطول مراحل ساخت انواع لوله(فولادي – چدني – پلي اتيلن – پلي پروپيلن – پي وي سي – فايبرگلاس – آزبست سيماني وبتني) ، ان...
شنبه 25 مهر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  9-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: انجام كنترل كيفي ونظارت فني درطول مراحل ساخت انواع لوله(فولادي – چدني – پلي اتيلن – پلي پروپيلن – پي وي سي &nd...
شنبه 25 مهر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  9-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: انجام كنترل كيفي ونظارت فني درطول مراحل ساخت انواع لوله(فولادي – چدني – پلي اتيلن – پلي پروپيلن – پي وي سي &nd...
شنبه 11 مهر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  8-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
شنبه 11 مهر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  8-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
پنجشنبه 05 شهریور 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  7-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای مجتمع انزل جنوبی (مسیر حاجی بایرام به شریف آباد)شهرستان  ارومیه و لو...
پنجشنبه 05 شهریور 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  7-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای مجتمع انزل جنوبی (مسیر حاجی بایرام به شریف آباد)شهرستان  ارومیه و لو...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.