صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : پنجشنبه 02 اسفند 1397        آخرين بروزرساني:1397/11/11
پنجشنبه 13 خرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  2-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، بوکان ، پلدشت و سلماس همچنین حفر چاه عمیق و نیمه عمیق...
پنجشنبه 13 خرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  2-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، بوکان ، پلدشت و سلماس همچنین حفر چاه عمیق و نیمه عمیق...
شنبه 18 اردبیهشت 1395
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  1-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
شنبه 18 اردبیهشت 1395
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  1-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
چهار شنبه 26 اسفند 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  15-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای خوی ، شاهین دژ ، سردشت ، بوکان و میاندوآب را باستناد آیین نام...
چهار شنبه 26 اسفند 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  15-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای خوی ، شاهین دژ ، سردشت ، بوکان و میاندوآب را باستناد آیین نام...
پنجشنبه 10 دی 1394
  «  آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »  نوبت دوم به شماره 94-13 شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده  جهت دريافت اسناد و مدارک مزايده می توانند ضمن واریز...
پنجشنبه 10 دی 1394
  «  آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »  نوبت دوم به شماره 94-13 شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده  جهت دريافت اسناد و مدارک مزايده می توانند ضمن واریز...
سه شنبه 01 دی 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  14-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، اشنویه ، پیرانشهر و تکاب و نیرورسانی به تاسیسات آبرس...
سه شنبه 01 دی 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت اول به شماره  14-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، اشنویه ، پیرانشهر و تکاب و نیرورسانی به تاسیسات آبرس...
یکشنبه 22 آذر 1394
تغییر در زمان برگزاری مناقصه آگهی 12-94 مربوط به مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی   قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE100 ، باستحضار می رساند زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت بعلت موارد پیش آمده از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 23/09/94 به ساع...
یکشنبه 22 آذر 1394
تغییر در زمان برگزاری مناقصه آگهی 12-94 مربوط به مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی   قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE100 ، باستحضار می رساند زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت بعلت موارد پیش آمده از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 23/09/94 به ساع...
یکشنبه 22 آذر 1394
به :شركت / پيمانكارمحلي.....................................                                        &nbs...
یکشنبه 22 آذر 1394
به :شركت / پيمانكارمحلي.....................................                                        &nbs...
چهار شنبه 04 آذر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  12-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز...
چهار شنبه 04 آذر 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  12-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز...
یکشنبه 10 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  11-94   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه حفاری پنج حلقه چاه عمیق در روستاهای جنوب استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکا...
یکشنبه 10 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  11-94   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه حفاری پنج حلقه چاه عمیق در روستاهای جنوب استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکا...
شنبه 09 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  10-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای  استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار ب...
شنبه 09 آبان 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  10-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای  استان آذربایجان غربی باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار ب...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.