بازدید نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت آب وفاضلاب روستایی آذ

در نمایشگاه چهل سال دستاوردهای دستگاه های اجرایی صورت گرفت؛

بازدید نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای ارومیه با حضور در نمایشگاه چهل سال دستاوردهای دستگاه های اجرایی، از غرفه شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی بازدید کرد.

هادی بهادری دراین بازدید از نزدیک با روند آبرسانی به روستاهای استان ونحوه ارائه خدمات به روستائیان آشنا شد.

وی در نشست با دست اندرکاران شرکت آب وفاضلاب روستایی، از تلاش های صورت گرفته برای خدمات رسانی وآبرسانی به روستاها تقدیر کرد.