برگزاری مسابقات استانی پانزدهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان صنعت آب و برق در آ

برگزاری مسابقات استانی پانزدهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان صنعت آب و برق در آذربایجان غربی

مرحله استانی پانزدهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان شاغل در صنعت آب و برق آذربایجان غربی برگزار شد.

در این مرحله از مسابقات که در رشته های حفظ، قرائت و اذان، مفاهیم و آموزه های قرآن ونماز برگزار شد، زینب میرزاجانی از شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی با رای داوران به مرحله کشوری راه یافت.