برررسی عملکرد امور مشترکین آب و فاضلاب روستایی شهرستان نقده

برررسی عملکرد امور مشترکین آب و فاضلاب روستایی شهرستان نقده

در جلسه ای با حضور مدیر و کارشناسان امور آب و فاضلاب روستایی نقده، عملکرد حوزه امور مشترکین مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بحث و بررسی عملکرد، مسائل و مشکلات مبتلابه، مقرر گردید به منظور ارتقای سطح خدمات ارائه شده به روستاها، با همکاری پیمانکاران نسبت به وصول بدهی های مشترکین و کاهش مدت زمان دوره وصول اقدامات لازم انجام گیرد.

بررسی قبوض نامتعارف، تاکید بر چند جانبيه بودن تعين خسارت جرائم انشعابات غير مجاز و بررسی و پایش نحوه قرائت کنتورنویس های چند روستا بصورت پایلوت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.