آب شرب روستای «گرده رش» از نظر بهداشتی هیچگونه مشکلی ندارد

مدیر امور آب و فاضلاب میاندوآب:

آب شرب روستای «گرده رش» از نظر بهداشتی هیچگونه مشکلی ندارد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی میاندوآب گفت: مشکل لب شوری آب شرب روستای گرده رش با اجرای پروژه آبرسانی 81 روستایی شهید باکری به کلی رفع می شود.

صمدی با بیان اینکه آب شرب این روستا در حال حاضر از نظر بهداشتی هیچگونه مشکلی ندارد، اظهار داشت: بر اساس نتایج آزمایش های صورت گرفته، آب شرب روستای گرده رش که از طریق مجتمع 19 روستایی ایلانلو تامین می شود، از نظر بهداشتی و میکروبی، در مقایسه با استاندارد 1053 قابل شرب بوده ولی به جهت لب شوری جزئی، روستائیان را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: برای رفع این مشکل مقرر گردید با اجرای پروژه آبرسانی 81 روستایی شهید باکری، آب شرب سالم و پایدار مورد نیاز این روستا نیز تامین شود.

وی گفت: برای اجرای این پروژه در سال جاری 83 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.