برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی آبفار آذربایجان غربی

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی، عملکرد منتهی به پایان اسفند ماه سال 97 برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست غلامرضا ابراهیم آبادی مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سرپرست، معاونین و ذیحساب شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و اعضای مجمع عمومی عادی برگزا شد، صورت های مالی و تملک دارایی های سرمایه ای منتهی به پایان سال 97 شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی به تصویب اعضا رسید.